Latvijā sastopamo bezmugurkaulnieku saraksti

Latvijas bezmugurkaulnieku sugu sarakstu ir veidojuši LEB pašreizējie un bijušie biedri.

Pašlaik saraksti mājaslapas jaunajai versijai ir izstrādes stadijā.

Līdz tam aicinām iepazīties ar vecajā mājaslapā pieejamo informāciju.


Gada simbolu vēsture

Gada kukaiņi

2024 Lielacu kamene (Bombus confusus)
2023

 Daudzveidīgā mārīte  (Harmonia axyridis)

2022  Skujkoku dižkoksngrauzis (Tragosoma depsarium)
2021  Spīļastes (Dermaptera)
2020  Ziedmušas (Syrphidae)
2019  Malārijas ods (Anopheles maculipennis)
2018  Jāņogu raibenis (Polygonia c-album)
2017  Eiropas dievlūdzējs (Mantis religiosa)
2016   Smirdīgā rožvabole (Oxythyrea funesta)
2015  Lielais mārsilu zilenītis (Phengaris arion)
2014  Mannerheima īsspārnis (Oxyporus mannerheimii)
2013  Raibspārnu smiltājsisenis (Oedipoda caerulescens)
2012  Spožā skudra (Lasius fuliginosus)
2011  Ošu pļavraibenis (Euphydryas maturna)
2010  Parastais skudrulītis (Thanasimus formicarius)
2009  Čemurziežu dižtauriņš (Papilio machaon)
2008  Lielais dižkoksngrauzis (Ergates faber)
2007  Zemesvēzis (Gryllotalpa gryllotalpa)
2006  Lapkoku praulgrauzis (Osmoderma eremita)
2005  Skudrulauva (Myrmeleon formicarius)
2004  Zilspāres (Calopteryx)
2003  Sfingi (Sphingidae)
2002  Mājas circenis (Gryllus domesticus)
2001  Parkšķis (Psophus stridulus)
2000  Degunradžvabole (Oryctes nasicornis)
1999  Divpunktu mārīte (Adalia bipunctata)

Gada bezmugurkaulnieki 

 2024Ūdens ēzelītis (Asellus aquaticus)
 2023 Medicīnas dēle  (Hirudo medicinalis)
 2022 Mitrenes (Isopoda)
 2021 Zebrzirnekļi (Salticus sp.) 
 2020 Ornamentētā pļavērce (Dermacentor reticulatus)
 2019 Mārīšzirneklis (Eresus sandalitus)
 2018 Simtkāji (Chilopoda)
 2017 Augsnes dižslieka (Lumbricus terrestris)
 2016 Samtērces (Trombidiidae)  
 2015 Grēvis (Saduria entomon)
 2014 Parastā jūraszīle (Balanus improvisus)
 2013 Matonis (Gordius aquaticus)
 2012 Parastais krūmsūklis (Spongilla lacustris)
 2011  Tardigradi (Tardigrada)
 2010  Vasaras vairogvēzis (Triops cancriformis)
 2009 Grāmatu māņskorpions (Chelifer cancroides)
 2008  Lapseņveida zirneklis (Argiope bruennichi)