Gada simboli

Ik gadu Latvijas Entomoloģijas biedrība ievēl divus gada simbolus - Gada kukaini (kopš 1999. gada) un Gada bezmugurkaulnieku (kopš 2008. gada), ar mērķi informēt sabiedrību par dažādu sugu ekoloģiju un bioloģiju, un vērst uzmanību dabas aizsardzībā aktuāliem tematiem. Vienlaicīgi, gada simbolu izvirzīšana palielina sabiedrības interesi par noteiktām sugu grupām, kas palielina informācijas pieejamību par šo sugu izplatību un sastopamības biežumu. 

Gada kukainis 2023

Daudzveidīgā mārīte 

Harmonia axyridis (Pallas, 1773)


Kāpēc daudzveidīgā mārīte ir izvēlēta par 2023. Gada kukaini?

  • Pirmkārt, lai akcentētu invazīvu sugu ienākšanu Latvijā un to,  ka ne vienmēr sugu introdukcija ir labvēlīga vietējām sugām;
  • Otrkārt, lai parādītu, ka Latvijas fauna turpina papildināties. Mārīte pie mums nav introducēta, bet gan ielidojusi dabiskā ceļā;
  • Treškārt, lai parādītu sugas spējas pielāgoties vietējiem apstākļiem ārpus tās dabiskā areāla.

Teksts: Voldemārs Spuņģis

Foto: Uģis Piterāns

Vairāk lasi šeit!

 Gada bezmugurkaulnieks 2023

Medicīnas dēle

Hirudo medicinalis


Latvijas Entomoloģijas biedrība (LEB) par 2023. gada bezmugurkaulnieku ir izvēlējusies vienu no posmārpu tipa Annelida pārstāvošajām žokļdēļu sugām – medicīnas dēli jeb medicīnas žokļdēli Hirudo medicinalis. Lielākai daļai cilvēku šie bezmugurkaulnieki saistās ar ne visai patīkamām emocijām – bailēm, pat riebumu. Tad kāpēc gan medicīnas dēle? Kā liecina jau pats šīs sugas nosaukums, – dēlei ir kāda veida saistība ar medicīnu, un daudzi būs dzirdējuši par hirudoterapiju, kur medicīnas dēle tiek pielietota “slikto” asiņu ārstēšanai. Arī vairākas ķīmiskās vielas, kuras satur dēļu siekalas, izpelnījušās mediķu, dziednieku un farmaceitu ievērību. Bet nav runa tikai par to. Medicīnas dēle ir īpaši aizsargājams bezmugurkaulnieks, kura skaits tā apdzīvotajā areālā (arī Latvijā) pastāvīgi samazinās dažādu iemeslu dēļ – gan dzīvei piemērotu dzīvotņu skaita samazināšanās, gan dažāda veida piesārņojuma palielināšanās vidē. Pastāv uzskats, ka šī suga ir samērā reti sastopama, tas arī varbūt tāpēc, ka nav pietiekošu datu par šīs sugas sastopamību dažāda veida un dziļuma ūdenstilpēs un izplatību visā Latvijas teritorijā. Tāpēc LEB vēlas šī gada laikā lielāku priekštatu par medicīnas dēles izplatību un skaidrot tās nozīmi savstarpēji saistītajos procesos dabā.

Teksts: Guntis Akmentiņš

Foto: Mārtiņš Kalniņš

Vairāk informācijas lasi šeit!