Iepazīsti Latvijas apputeksnētājus!

Kas ir apputeksnētāji?

Par apputeksnētājiem sauc dzīvniekus, kas nodrošina augu apputeksnēšanu, jeb putekšņu nonākšanu no zieda putekšņlapām uz drīksnas. Pasaulē aptuveni ~80% (315 000) augu sugu ir nepieciešama appute ar dzīvnieku palīdzību, un aptuveni 350 000 dzīvnieku sugu nodrošina šo procesu. Aplēsts, ka Latvijā ap 6000 kukaiņu sugu nodrošina vietējo augu apputeksnēšanu. Augu apputeksnēšanos ar kukaiņu palīdzību sauc par entomofīliju, savukārt kukaiņus, kas barojas ar ziedu nektāru un/vai putekšņiem sauc par antofīliem kukaiņiem. Kukaiņi ziedus apmeklē, lai barotos ar nektāru un putekšņiem, kā rezultātā pie to ķermeņa pielipušie putekšņi tiek pārnesti no zieda uz ziedu. Iepazīsties ar dažiem no tiem!

Bikšu bite Dasypoda hirtipes (Foto: Betija Rubene)

Kas un kādas ir sešas galvenās apputeksnētāju grupas?

Apskati galvenās apputeksnētāju grupu noteikšanas pazīmes un pārstāvju piemērus!