Latvijas koksngrauži (Cerambycidae):

izplatība, fenoloģija, bioloģija

Izveidota speciāla, Latvijas koksngraužiem veltīta mājaslapas sadaļa, kurā pieejama plaša informācija par Latvijā sastopamajām sugām - attēli, sugu apraksti, izplatības kartes un papildus informācijas avoti. Tāpat lasāmi Mareka Ieviņa ieteikumi koksngraužu meklēšanai un atrašanai, fotogrāfēšanai un identificēšanai. 

Foto: Mareks Ieviņš