Likumdošana un monitorings

Īpaši aizsargājamo sugu saraksts

MK noteikumi Nr. 396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu"

Sugu un biotopu aizsardzības likums

Sugu un biotopu aizsardzības likums

Bezmugurkaulnieku monitoringa metodikas

Fona monitoringa metodika

Natura2000 monitoringa metodika

Bioloģiskās daudzveidības datu bāzes

Dabasdati.lv

Dabas novērojumu portāls Latvijā.

Novērojumu atlase ziņas, forums un cita noderīga informācija.

GBIF

Global Biodiversity Information Facility

Brīvpieejas dati par bioloģisko daudzveidību.

IUCN

International Union for Conservation of Nature

Informācija par globāli apdraudētajām sugām, to izplatību, populāciju stāvokli, apdraudošajiem faktoriem u.c.

iNaturalist

Dabas novērojumu portāls pasaulē.

Zvīņspārņu (Lepidoptera) sugu noteikšana

LDF dienastauriņu
noteicēji

Sugu noteicēji Latviešu valodā:

Lepidoptera.eu

Dienas un naktstauriņu noteicējs, ar iespēju atlasīt valsti, salīdzināt sugas pēc attēliem (imago un kāpuri), redzēt sugu izplatību un lidošanas laiku Eiropā.

dabasfoto.lv

Mareka Ieviņa fotogrāfiju noteicējs. Izmantojams dienas tauriņu, naktstauriņu un kāpuru noteikšanai. Tāpat mājaslapā pieejamas daudzu citu kukaiņu attēlu galerijas. 

taurini.lv 

Sintijas un Didža Elfertu veidots dienas tauriņu fotogrāfiju noteicējs. Mājaslapā pieejama arī informācija par katras sugas aktivitātes periodu, un kartes ar sugu zināmo izplatību Latvijā.

British Lepidoptera

Zvīņspārņu (t.sk.naktstauriņu) noteicējs angļu valdodā.

Lepiforum eV

Forums un galerija vācu valodā par Eiropas zvīņspārņiemVaboles (Coleoptera)

Kerbtier.de

Vaboļu noteicējs vācu valodā

BioMap diversity

Lapa poļu valodā, vairāk par vabolēm

Koksngrauži (Cerambycidae) Latvijā

Latvijas koksngraužiem veltīta mājaslapas sadaļa ar plašu sugu informāciju (bioloģija, izplatības kartes, attēli, papildus informācijas avoti).


Blaktis (Hemiptera)

British Bugs

Lielbritānijas blakšu noteicējs
Divspārņi (Diptera) 

Diptera.info

Vispārīga informācija par divspārņiem

BRITISH FLIES ON FLICKR

Divspārņu pētnieka Stephen Falc divspārņu attēlu kolekcija, kas sakārtota pa dzimtām

Divspārņu forums 

Apkopo aktuālo informāciju un notikumus divspārņu izpētes pasaulē.


Taisnspārņi (Orthoptera)

Latvijas taisnspārņu sugu saraksts

Publikācija par Latvijā sastopamajām sugām un faunas izpētes vērsturi pieejamas šeit

Orthoptera.ch 

Mājaslapa vācu valodā, kas satur daudzveidīgu informāciju par taisnsspārņu sugu noteikšanu, bioloģiju, ekoloģiju, bioakustiku u.c. 

Orthoptera Speciesfile

Taisnspārņu taksonomijas datu bāze. Satur informāciju par sugu sistemātisko piederību, taksonomisko izmaiņu vēsturi, sinonīmiem u.c.

Pyrgus.de 

 Mājaslapa, kas galvenokārt veltīta tauriņiem Lepidoptera, bet satur arī sadaļu par taisnspārņiem. Pieejams sugu katalogs ar attēliem un nelieliem sugu aprakstiem. 

Mitrenes 

Mitreņu (Oniscoidea) virsdzimta no vienādkājvēžu (Isopoda) kārtas bija izvirzīta "Gada bezmugurkaulnieks 2022" godā. 

Tā ietvaros ir sagatavots pārskatāms noteicējs

Zirnekļi 

Nav kukaiņi, bet mēs draudzējamies :)

Spiders of Europe

Eiropā sastopamo zirnekļu noteicējs


Dažādi

Galerie du Monde des insects
(kukaiņu pasaules galerija)

Mājaslapa pranču valodā par dažādiem kukaiņiem. Iespējams atlasīt pēc reģiona. 

Ukrainian Biodiversity Information Network(Національна мережа інформації з біорізноманіття)

"Dabasdati.lv" tipa mājaslapa ar novērojumiem Ukrainā. 

Augu aizsardzība

Augu kaitēkļi Eiropā

Nīderlandiešu mājaslapa par Eiropā sastopamiem augu kaitēkļiem. Pieejama arī angļu valodā.

Valsts Augu Aizsardzības Dienests

Pieejami dažādi informatīvi materiāli, kā arī augiem kaitīgo organismu meklētājs un apraksti.