Latvijas Entomoloģijas biedrības biedri

Šobrīd Latvijas Entomoloģijas biedrībā ir 50 biedri.

Kā kļūt par LEB biedru?

Pirms kļūšanas par LEB biedru, nepieciešams iepazīties ar biedrības statūtiem.

Par LEB biedru var kļūt elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot to LEB valdei uz epastu leb@entomologi.lv.
Valde pieņem lēmumu par biedra uzņemšanu 20 darba dienu laikā pēc iesniegums saņemšanas. Divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas, Valde rakstveidā par to paziņo pieteicējam.

LEB statūti

Latvijas Entomoloģijas biedrība darbojas saskaņā ar spēkā esošajiem statūtiem,
kas grozīti 2022. gadā.

Ar aktuālajiem statūtiem ikviens var iepazīties šeit:  LEB_statuti_2022.pdf

Biedra nauda

LEB Biedra nauda ir 10 EUR gadā.

Biedra naudu pirmoreiz maksā iestājoties, un turpmāk par katru tekošo gadu līdz 28. februārim.

Rekvizīti

LATVIJAS ENTOMOLOĢIJAS BIEDRĪBA

Reģ.nr. 40008007914

AS “SEB BANKA”

UNLALV2X

Bankas konta nr.: LV13UNLA0001000700295